לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

סוג השירותכללית מושלם / מכבי זהב / מאוחדת עדיףחברת ביטוח לפני 2016חברת ביטוח אחרי 2016הבהרות כלליות
לשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (שב"ן)
תרופות
מחוץ לסל הבריאות
יש כיסוי לתרופות
שאינן בסל התרופות של מדינת ישראל, אך אין כיסוי לתרופות מצילות חיים ומאריכות חיים.
כיסוי לכל תרופה שמחוץ לסל הבריאות, לרבות תרופות מצילות ומאריכות חיים
(בסכום ביטוח החל ממיליון ₪ וצפונה).
כיסוי לכל תרופה שמחוץ לסל הבריאות, לרבות תרופות מצילות ומאריכות חיים
(בסכום ביטוח החל ממיליון ₪ וצפונה).
בנוסף, כיסוי לתרופות ניסיוניות מותאמות גנטית.
קופות החולים מכסות רק תרופות שאינן מצילות חיים ואינן מאריכות חיים (עפ"י רשימה שמתשנה מקופה לקופה). מדובר בעיקר בתרופות לעיניים / אוזניים, כאבים / כולסטרול, לחץ דם וכו'.
השתלות השתתפות בסכום חלקי לאחר אישור ועדה כיסוי ללא תקרה עם תאום מראש , כיסוי עד מיליון $ ללא תאום מראש כיסוי ללא תקרה עם תאום מראש, כסוי עד מיליון $ ללא תאום מראשהשתלות וניתוחים בחו"ל יבוצעו דרך הקופות רק במקרה של סכנת חיים ורק במקרה ומשרד הבריאות יאשר למבוטח לבצע השתלה או ניתוח בחו"ל (מצב שלא קורה הרבה...)
ניתוחים בחו"לקיימת השתתפות חלקית מאוד בניתוחים מצילי חיים בלבדקיים כיסוי מלא לכל ניתוח , בתאום מראשקיים כיסוי מלא לכל ניתוח, בתאום מראשהשתלות וניתוחים בחו"ל יבוצעו דרך הקופות רק במקרה של סכנת חיים ורק במקרה ומשרד הבריאות יאשר למבוטח לבצע השתלה או ניתוח בחו"ל (מצב שלא קורה הרבה...)
ניתוחים בארץרק אצל מנתחים אשר עובדים בהסכם עם קופת החולים
וכרוך בהשתתפות
עצמית
ניתן לבחור
כל מנתח.
ניתוח דרך מנתח הסדר ללא השתתפות עצמית. ניתוח דרך שאינו בהסדר, פיצוי ע"פ תקרת חברת הביטוח.
רק אצל
מנתחים אשר עובדים
בהסכם עם חברת הביטוח.
ללא
השתתפות
עצמית.
א) רשימת הרופאים
בחברות הביטוח לרוב
מכילה יותר מנתחים
אשר נחשבים מובילים
בתחומם.
ב) ההמתנה למנתחים דרך
הקופה לרוב
משמעותית ארוכה
יותר
ג) רק לניתוחים הנמצאים
בסל הבריאות
ובמסגרת רשימת
הניתוחים המאושרת
בקופ"ח.
טיפולים מחליפי ניתוחאין כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח, למעט טיפולים ספציפיים.כיסוי עד 200,000 ₪ או עד תקרת עלותו של ניתוח מקביל.
הכיסוי הינו לכל טיפול מחליף ניתוח.
ללא תיקרה
(עפ"י הסכם).
הכיסוי הינו לכל טיפול מחליף ניתוח.
התייעצויות עם רופאים מומחיםמוגבל לרשימת הרופאים שעובדים עם הקופה.לכל רופא מומחה.לכל רופא מומחה.זמינות הרופאים המומחים בקופה לרוב בעייתית, לעומת הזמינות בביטוח הפרטי.
בדיקות CT ,MRI וכו'לא קיים, אך ניתן לקבלו דרך חוק בריאות ממלכתי.קיים עד תיקרה.קיים עד תיקרה.זמינות בדיקות ה- CT וה- MRI דרך הקופה היא בעייתית ביותר.
הריון ולידה השתתפות חלקית בבדיקות הריוןהשתתפות בבדיקות הריון וכיסוי לניתוח קיסרי פרטי ע"פ תקרות.השתתפות בבדיקות וכיסוי לניתוח קיסרי פרטי ע"פ תקרות.ניתן לתבוע גם בקופה וגם בחברת הביטוח.
פיזיותרפיהקייםקייםקייםבחברות הביטוח הכיסוי קיים כנגד רכישת כתב שירות. זמינות הטיפולים בקופה בעייתית.
רפואה אלטרנטיביתקייםקייםקייםבחברות הביטוח כיסוי זה קיים ובכפוף לרכישת כתב שירות בנדון.
ניתוחים
קוסמטיים
קיים (*)כיסוי לניתוחים קוסמטיים החל משנת 2011 בהתאם לחברת הביטוח עד 7,000 ₪ לניתוח אחת לחמש שנים.אין כיסוי.(*) ניתן לבצע דרך מרפאות הסדר של קופות החולים בעלויות גבוהות.
פיצוי לניתוחים שלא נעשו דרך חברת ביטוח.---עד 2014 יש כיסוי חלקי, לניתוחים שנעשו דרך קופות החולים.אין כיסוי.גובה הפיצוי משתנה ע"פ חברת הביטוח ועומד לרוב על פיצוי שווה ערך לכ- 50% משכ"ט מנתח בלבד.
השתתפות בטיפולי שינייםרק במרפאות הקופהלא קיים.לא קיים.
אביזרים רפואיים (מדרסים, מכשיר שמיעה, גרב אלסטית ועוד..)קיים
עם השתתפות עצמית.
לא קיים.לא קיים.השתתפות הקופה הינה נמוכה ולא ריאלית.
טיפולי התפתחות בילד.קיים עם השתתפות עצמית.קיים למי שרכש תוספת כתב שירות לילד בפוליסה.לא קיים.
שינויים
עפ"י הרפורמה לעניין
מנתח הסדר
ניתוח ע"י מנתח
הסדר
בלבד
שיפוי מלא למנתח הסדר .
החזר עפ"י תיקרות למנתח שאינו בהסדר.
שיפוי מלא למנתח הסדר.
עלויות פרמיה הפרמיה משתנה עפ"י תקנון הקופה ובכפוף לאישור משרד הבריאות הפרמיות ידועות מראש. תוספת תילקח רק על שדרוגים והרחבות. יתכנו שינויי פרמיה באישור המפקחת אחת לשנתיים.
תוקף משפטי.תקנון המשתנה
מעת לעת בכפוף להחלטות
הקופה ואישור משרד הבריאות.
חוזה אישי המבטיח את זכויות המבוטח.חוזה אישי המבטיח את זכויות המבוטח.
חוזה זה ניתן לשינוי בכיסוי ובפרמיה באישור משרד המפקח כל שנתיים.
תוכנית ביטוח הבריאותלא רלוונטי.התוכנית הינה חבילה סגורה אליה ניתן להוסיף הרחבות (כתבי שירות).התוכנית ניתנת לפירוק ל- 4 חבילות בסיס ולרכישה של כל כיסוי בסיס בנפרד, אליו ניתן להוסיף תרופות, השתלות, טיפולים מחליפי ניתוח וכתבי שירות.

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.