כיצד משפיעה צבירת הכספים בחיסכון בקרן הפנסיה על קיום רמת החיים בעת הפרישה? מה קורה במקרה של נכות או פטירה?

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר – הסיכונים הביטוחיים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים, למעשה, זה את זה. ביטוח  הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל “טעות” משולמת על ידי החוסכים, כפי שכל “הצלחה” מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן. היתרון של הביטוח ההדדי נעוץ במחיר זול יחסית שמשלמים החוסכים (מאחר שקרן הפנסיה לא נושאת בסיכון הביטוחי ). החיסרון לעומת זאת הוא שייתכנו שינויים בזכויות העמיתים. שינויים אלה יכולים להיווצר לדוגמה כתוצאה מתשלומים גבוהים מהצפוי בגין אירועים ביטוחיים (איזון אקטוארי.

קיימים ארבעה סוגים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה ותיקה שבהסדרקרן פנסיה ותיקה מאוזנתקרן פנסיה חדשה כללית וקרן פנסיה חדשה מקיפה. בנוסף, אצל מעסיקים שונים, במיוחד במגזר הציבורי, קיימים הסדרי פנסיה תקציבית. כיוון שהקרנות היחידות שניתן להצטרף אליהן נכון להיום הן קרנות הפנסיה החדשות, הכתבה שלהלן תתמקד בקרנות אלה :

כיצד מתבצע ניהול ‘סיכוני’ הביטוח?

בקרן פנסיה יש כיסוי לשלושה סיכוני ביטוח: ביטוח מפני התארכות החיים, ביטוח מפני נכות וביטוח שאירים. האופן שבו מנהל קרן הפנסיה מטפל בסיכונים הביטוחיים, משפיע על גובה החיסכון הפנסיוני של החוסך ועל חשיפתו לסיכונים השונים. ניהול  הסיכונים מושפע, בין היתר, מרכישת ביטוח משנה, כלומר – התקשרות עם מבטח משנה הלוקח חלק מהסיכון, מתהליך החיתום (בדיקת מצבו הבריאותי של מצטרף חדש), ומההקפדה של קרן הפנסיה לשלם רק בהתאם לתקנונה ובאופן שוויוני וזהה לכולם.

כיצד מתבצעת ההפקדה לקרן פנסיה?

בקרן פנסיה קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי.

כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. 
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. 
לרוב העובדים החוסכים בקרן פנסיה עומד שיעור ההפקדה על 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים, ועוד 6% או 8.33% לפיצויים .

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה 17,400ש”ח ) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו .

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בהגיע החוסך לגיל הפרישה תיקבע לו פנסיה חודשית, שתחושב בהתאם לחיסכון שצבר ובהתאם למסלול הפרישה שבחר. הפנסיה תשולם לחוסך לכל ימי חייו. 
אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.או כקצבה על פי בחירה  . 
כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור לקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו ליורשיו גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 200 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, שאיריו או יורשיו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

מה משפיע על גובה התשלום שמקבל החוסך לאחר הפרישה?

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה. סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני  ואיזון אקטוארי של הקרן .

מהם דמי הניהול בקרן פנסיה חדשה? 

החברה המנהלת של קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים בתקרה של עד 6% מההפקדות השוטפות לקרן ועד0.5%% מהחיסכון המצטבר. 
כך לדוגמה, עובד שמפקיד 1,000 ₪ בחודש לקרן הפנסיה, ישלם 60 ₪ מתוכם בכל חודש כדמי ניהול מההפקדה השוטפת. כלומר, בכל חודש נשאר סכום של 940 ש”ח המועבר לחיסכון המצטבר. בנוסף, גובה קרן הפנסיה דמי ניהול נוספים בשיעור שנתי של 0.5% מהחיסכון המצטבר. 
יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית קרן הפנסיה לגבות. ניתן להתמקח עם קרן הפנסיה על שיעור זה ובכך להשיג הנחה בדמי הניהול , דמי ניהול המקובלים בשוק הכולל ניהול עם סוכן ביטוח 4% מהפקדות ו 0.25% מצבירה  .

מהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קרנות פנסיה שונות ומהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קרנות פנסיה לבין מוצרים פנסיוניים אחרים

  1. תשואה ניהול השקעות – הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה  הנכונה ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת  פיזור הסיכונים הרצויות, ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר. 
  2. דמי ניהול – יש לוודא שדמי הניהול של הקופה נמוכים המתאימים לשוק.

מאמרים נוספים:

מעסיקים ורגולציה

לאור השינויים הרבים בתחום הרגולציה ביטוח הפנסיוני המשפיעים על המעסיק , להלן עיקרי השינויים לשנים

מה זה ביטוח מנהלים?

מה משפיע על הקצבה החודשית שנקבל לאחר גיל הפרישה?  אילו כיסויים ביטוחיים ניתן לצרף לחיסכון

מהי קרן פנסיה חדשה

  כיצד משפיעה צבירת הכספים בחיסכון בקרן הפנסיה על קיום רמת החיים בעת הפרישה? מה

תקרות מס 2020

להורדת הקובץ “עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 20תקרת הפקדות לקופג וקרן השתלמות לשנת 2020 לחצו

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.